Lokala favoriter – först ut!

Leader Mittland Plus har fått sitt första projekt beviljat av Jordbruksverket. Först ut är projektet Lokala favoriter och projektägaren är Timrå bygderåd.

Det finns många gårdar som varje dag producerar färska råvaror och det är flera gårdar och företag som vidareförädlar råvarorna. Det beviljade projektet ska bland annat undersöka efterfrågan på närproducerade produkter och alternativa försäljningskanaler. Varför kunder väljer att köpa närproducerat och hur man köper varorna är några av frågorna i projektet vill ha svar på.

Digitaliseringen av handeln påverkar de fysiska butikerna i hög grad och kommer sannolikt att få allt större betydelse för hur, när, vad och var vi konsumerar. Projektet vill också få svar på hur de lokala producenterna tänker kring framtida handel och undersöka vilka lösningar som kan finnas för att möta den ökande efterfrågan på lokalproducerade produkter.

”Vi ser att under de senaste åren har e-handeln ökat kraftigt och en omvälvande förändring av handeln och våra konsumtionsmönster står för dörren” säger projektledaren och initiativtagaren David Tengerström.