Ansökningsläget 10 november

Vår får många frågor hur ansökningsläget ser ut och när man som projektägare får besked och kan påbörja arbetet i projektet.

Det är kö in för handläggning på Jordbruksverket för de ärenden som redan är prioriterade, och av våra 11 prioriterade projekt är två godkända, ett är under handläggning och åtta ligger i kö.

Jordbruksverkets LLU-team gör allt vad de kan för att handlägga så snabbt det bara går och de har satt in extraresurser för att klara av det höga söktrycket. Vi hoppas att vi snart kan meddela er som väntar på besked att ärendet har tilldelats en handläggare och är under arbete. Förra veckan hade Jordbruksverket nästan 200 ansökningar att hantera, och cirka hälften av dessa i kö, dvs ännu utan handläggare och trycket på ansökningar är fortsatt högt.

Att det tar lång tid beror mycket på att de första projekten granskas i detalj. Allteftersom både LLU-teamet, Leaderkanslierna och granskningsrutinerna har ensats kommer det att rulla på mycket snabbare.

Läget på Leaderkansliet för Mittland Plus är däremot utan köer, vi jobbar på och har idag totalt 10 ärenden som är under olika stadier av handläggning alternativt har lagts tillfälligt vilande av projektägaren.

Vi räknar med att den stora puckeln med ansökningar på Jordbruksverket snart ska vara utslätad, men för er som söker stöd är rekommendationen just nu att ta i lite extra när det gäller slutdatum på projekten så att ni hinner med allt i projektplanen även om det skulle bli en fördröjning på beslutet.

Har du ett projekt inne i systemet som inte ännu gått vidare till beslut kan du ändra projektets slutdatum själv i e-ansökan. Om ditt ärende redan är beslutat av LAG behövs ett ombeslut på slutdatumet. Då behöver du gå in på Jordbruksverkets hemsida i webbshoppen och ladda ner en blankett för ansökan om ändring i projekt och där fylla i ändring av slutdatum. Blanketten kan skickas in påskriven per brev, eller, ännu hellre, skannas in och bifogas din ansökan via e-tjänsten.