Lantbruk och Leader

Det finns möjligheter att utveckla ditt lantbruk med hjälp av Leader. Flera lantbrukare och olika företagare inom de gröna näringarna har tillsammans med andra tagit hjälp av Leader och leadermetoden för att att utveckla både företagen och lönsamheten.

Landsbygdsnätverket har tagit fram fem korta inspirationsfilmer som ger exempel på hur andra har gjort. Två projekt beskrivs i filmerna, ”Grislyftet” och ”Kungälvsmat”.

Landsbygdsnätverkets sida