Grönviksgården

Markus Wedins enskilda firma fick leaderprojektstöd till företag för sitt projekt Grönviksgården.  Projektet vände sig till häst- och stallägare samt odlare och ska leda till en effektivare och bättre hantering av hästgödsel.

Projektet ska tillsammans med odlare testa och utvärdera olika sätt att på ett miljöriktigt och ekonomiskt försvarbart sätt ta hand om stallgödsel för mindre hästgårdar samt sprida resultat och idéer genom idéseminarium och utvärderingar tillsammans med andra gårdsägare. Målet är ett enkelt, miljöriktigt och ekonomiskt flöde från hö till häst till mockning till odling igen, anpassat för mindre hästgårdar.

Projektet bedömdes stämma med den lokala strategins insats 2 entreprenörskap, vilket motiverades med målen ”Nya lokala produkter/tjänster”, ”Ökad besöksnäring inriktning jord/skog/vatten” och ”Fler miljö-certifieringar inom jord/skog/vatten”.

LAG bedömde att projektet jobbar för långsiktigt hållbara lösningar/hållbar utveckling och det var ett huvudsyfte med projektet  var minskad miljöpåverkan. LAG bedömde också att det fanns ett mycket stort behov av projektets resultat.  Projektet kunde i mycket stor utsträckning bidra till fler lokala produkter eller tjänster samt ökad diversifiering.

LAG bedömde projektets testverksamhet var till nytta för en mindre grupp människor, och kunde vara ett betydande inslag i ett företags inkomstbringande verksamhet. LAG bedömde projektet som ett projektstöd till företag vilket har ett maximalt stöd på 200 000 kr.

Projektet finansierades med stöd från Jordbruksfonden.

 

1 svara

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Projektet Grönviksgården ska tillsammans med odlare testa och utvärdera olika sätt att på ett miljöriktigt och ekonomiskt försvarbart sätt ta hand om stallgödsel för mindre hästgårdar. http://www.mittlandplus.se/2018/02/22/gronviksgarden/ […]

Kommentering är stängd.