Lotten Rapp, projektledare

Glesbygdsidentitet

Lotten Rapp, projektledare sökte tillsammans med sin projektgrupp ett projektstöd till Förstudie – Glesbygdsidentitet. Projektets mål var att bygden kring Fränsta ska bli en plats där alla är sedda och utvecklas till starka identiteter. En ungdom i Fränsta ska få vara fri, jämställd och likabehandlad. Skolan ska bli en pusselbit som ökar attraktionskraften och blir en anledning att människor flyttar till Fränsta.
Utöver Lotten Rapp bestod projektgruppen av Thomas Håkki Eriksson, Andrea Eriksson och Lars Qvarngård. Projektet avslutades i augusti 2020 och resulterade i en rapport som för fram ungas tankar och framtidstro i Fränstabygden. Rapporten- Glesbygdsidentitet 2020-09-03

Projektledare Lotten Rapp om projektet

”Glesbygdsidentitet var en förstudie som definitivt gav ringar på vattnet. Genom det arbete som Thomas och Andrea gjorde inspirerades ungdomar till att våga engagera sig. Slutrapporten som innehöll ungas åsikter blev även ett viktigt underlag som hade en direkt inverkan på Ånge kommuns Vision 2030.”


Lotten Rapp, projektledare

Nyfiken att veta mer om projektet?

Kontakta Lotten Rapp, projektledare, 070-369 00 42, lotten.rapp@gmail.com
Läs mer om projektet när det uppmärksammades i lokalmedia.

Beslutsmotivering från LAG

Leader Mittland Plus lokala aktionsgrupp LAG bedömer att projektet är innovativt, att det finns ett mycket stort behov av projektets resultat, att projektet har tydliga mål och i stor utsträckning jobbar för långsiktigt hållbara lösningar. Projektet jobbar i mycket hög utsträckning med lokala attityder och mobilisering. Projektet bedöms också i mycket stor utsträckning bidra till kollektiva lösningar för gemensamma problem och ökad inkludering i lokalsamhället.
LAG fastställde maximalt stödbelopp genom Leader till 200 000 kronor.