Kallelse till årsmöte

Det är dags för årsmöte och den 11 april kl 16.oo på Ålsta folkhögskola träffas medlemmar i Leader Mittland Plus.

Kallelse och handlingar finns som tidigare på webben och årsmötessidan.