Leet Kidz

Leader Mittland Plus har fattat beslut att ge mikrostöd till Boberg E-sportförening för projektet Leet Kidz.

Delprojektet syftar till att arrangera en föreläsningsserie för kidz för att introducera 8-13-åringar till grunderna i gaming och e-sport, lära ut om vilka möjligheter som finns, vikten av att ha goda rutiner och ge möjlighet att testa spel under vägledning. Målet är att utveckla ungdomar på landsbygden och intresse för IT och gaming, öka UF-företagarnas entreprenörskap.

De delaktiviteter som har beviljats stöd  avser spellicenser, konsultkostnader, kepsar m.m.

Projektet anger cirka 60 timmar ideell tid utöver det sökta stödet.

Förväntat resultat är bland annat:

  • 1 ny kreativa/utvecklade mötesplatser
  • 1 nytt kultur- och fritidsevenemang
  • 2 deltagande unga nysvenskar

13 deltagande unga