Skatans kulturarv- en digitaliserad historia

Genom att samla in och digitalisera Skatans kulturhistoria har föreningen Tomtarna satt fiskelägets historiska arv på pränt. Upprinnelsen till projektet var en liten forskargrupp i föreningen som på 90-talet samlade på sig inspelade intervjuer, bilder och skrivet material.

—  Vi var några i föreningen, som nu tyckte att det var dags att bevara allt material, göra en utställning av allt som var ihopsamlat, för att göra det mer tillgängligt, berättar Per-Olof Melander, en av initiativtagarna till projektet.

Ett av projektets första mål var att digitalisera allt material och därefter skapa en permanent men samtidigt mobil utställning om fiskelägets historia.
—  Tanken bakom en mobil utställning möjliggör för oss att åka ut och berätta om Skatans historia och på så sätt locka fler besökare till bygden, berättar Per-Olof Melander.

Samarbete med andra Leaderprojekt

För att komma i gång med arbetet inspirerades projektdeltagarna av andra snarlika Leaderprojekt i närområdet. Bland annat samarbetade man med en projektgrupp på Ulvön och även Löruddens fiskemuseum.
—  Samarbetet med de andra projekten gav oss väldigt mycket. De kunde komma med bra synpunkter och återkoppling på vårt framtagna material, berättar Per-Olof Melander.
Idag finns utställningen om Skatans kulturarv och historia uppbyggd i en liten fiskebod placerad mitt i byn, också känd som Nätboden. Utöver den utställningen finns det digitalt material som går att ta del av på två bildskärmar och som är uppsatta i de närbelägna Leaderprojekten turisttornet i Myre och Lörudden Fiskemuseum.

Leaderstödet har betytt mycket för projektet och föreningen tror att utställningen ger en ökad exponering av området och ökad besöksnäring till området. Krögaren Marie Sjöbom, som driver Skatans café och krog håller med om att utställningen ger ett mervärde som besöksmål.
—  Jag marknadsför ofta utställningen i olika sammanhang. Numera är det en upplevelse att komma ut hit och äta. Dessutom leder det ofta till intressanta samtal med våra gäster som ställer nyfikna frågor om byns historia. Det tycker vi om, avslutar Marie.

Per-Olof Melander, aktiv i föreningen Tomtarna, menar att det är viktigt att exponera och berätta om en bygds historia och sätta den på pränt, för att väcka en nyfikenhet och intresse.

Bilder från förr, som vittnar om Skatans rika kulturhistoria.

Marie Sjöbom, berättar att även restaurangen är en del av Skatans rika kulturarv. Väggen bakom henne är sedan tiden från det första Salteriet på Skatan.

 

Karl-Erik Rånman arbetar i projektets förvaltningsgrupp. Föreningen kommer att arbeta aktivt med att få ut ännu fler bilder och göra dem tillgängliga på webben.