Hamnföreningens museum stärker Lörudden

Utanför Sundsvall ligger Lörudden, ett vackert fiskeläge där himmel och hav möts. När Löruddens hamnförening fick ta över en gammal isbod och räddat den från förfall uppkom en idé hos en av medlemmarna att förvandla isboden till ett fiskemuseum. Med stöd från Leader Mittland Plus kunde föreningen förverkliga sin projektidé och stärka Lörudden som ett intressant och kustnära besöksmål.

—  Stödet från Leader Mittland Plus har varit helt avgörande för oss, utan det hade vi inte kunnat göra ett museum av den här kvaliteten, berättar Hans-Olof Jonsson, en av initiativtagarna till projektet och eldsjäl i Löruddens hamnföreningen.

Under projektets gång har föreningen vinterbonat isboden och utvecklat lokalen till ett inbjudande museum. Utöver att visa gamla fiskeföremål har de skapat ett digitalt bildarkiv som besökare får ta del av på en skärm i boden.
— Tidslinjen som vi visar på pekskärmen lockar många av besökarna att stanna till. Den förklarar med korta texter historien om hur de två ursprungliga fiskelägena Lörudden och Brämön utvecklats från 1450 fram till idag, berättar Carl Martinsson, en annan engagerad projektdeltagare.

Många besökare under första säsongen

Föreningen har också samarbetat med både Sundsvalls museum och Mittuniversitetet. Studenter från en universitetskurs i upplevelsedesign fick arbeta fram två utställningsmontrar och utställningsbilderna i fiskemuseet är framtagna med hjälp från Sundsvalls museum.

En utmaning som ställde till det för föreningen, var utbrottet av covid19 och följande restriktioner. De kunde inte öppna museet som tänkt utan fick vänta ett år, men i juli ifjol öppnade föreningen äntligen upp portarna. Ungefär 800 besökare hittade dit under första säsongen, såväl inhemska som utländska besökare. Det har gjort att de fått översätta visst material till flera språk.
— Det som skiljer oss åt från andra fiskemuseer är att vi inte bara berättar om äldre historia utan också om hur kustfisket fungerat i nutid, berättar Hans-Olof.

I framtiden vill föreningen gärna utveckla museet. En plan inför sommaren är att bygga en liten båt som besökande barn kan leka i medan föräldrarna är inne i museet och tittar. Projektdeltagarna är övertygade om att projektet tillför fiskeläget något extra.
—Vi känner oss övertygade om att museet på sikt kommer dra besökare, som i sin tur kommer gynna besöksnäringen i området, avslutar Hans-Olof Jonsson.

Se filmen om projektet.

Bild på projektdeltagare Lörans fiskemuseum.

Carl Martinsson och Hans- Olof Jonsson, aktiva och drivande projektdeltagare.

 

Bild på gamla fiskeföremål

En gammal dragvinda, som finns att titta närmare på Löruddens fiskemuseum.


Gamla artefakter som finns att kika närmare på.

Bild på fiskare från förr

En gestaltande bild som visar hur fisket såg ut förr.