Medelpads immateriella kulturarv

Projektet Medelpads immateriella kulturarv beviljades projektstöd från Jordbruksfonden och det lokala leaderpartnerskapet.  Projektet var ett genomförandeprojekt och skulle leda till ett tillgängligt immateriellt kulturarv. Syftet med projektet var att samla Medelpads hembygdsrörelse för att möta besökare och lokal efterfrågan på genuint kulturarv. Syftet var att öka kunskap, utöka och bredda utbud och därigenom bidra till ökad turismnäring genom att tillgängliggöra det immateriella kulturarvet.

Projektets innehåll stämde med den lokala strategins insats 4, natur -och kulturbevarande insatser vilket styrks av målen ” utveckla mångfalden och särarten i lokala kulturmiljöer och lokalt kulturliv” samt ” bidra till ökad tillgång till natur, friluftsliv, lokala kulturmiljöer och lokalt kulturliv.”

LAG beslutade att prioritera ansökan om medel till projektet Medelpads immateriella kulturarv. LAG bedömde att att projektet i mycket hög utsträckning, arbetar långsiktigt mot tydliga mål. Projektet bedömdes bidra i mycket hög utsträckning till mer kulturturism, till ökad tillgänglighet till lokala kulturmiljöer och lokalt kulturliv, samt till att bevara och utveckla mångfalden i kulturmiljöer och lokalt kulturliv.

LAG fastställde maximalt stödbelopp till 618 000 kronor, offentliga resurser inkluderade, varav 588 880 kronor i pengar.