Startbeslut för ”Färja-projektet”

Tynderö fiskareförening och projektet Tillgänglighet till kust och hav i Timrå kommun har fått positivt beslut från Jordbruksverket och kan nu starta den planerade investeringen.

Projektet ska förbättra förutsättningarna för ökad turism längs kusten genom att knyta ihop land och hav. Det gör man genom att investera bland annat i en brygga och i byggnader nära bryggan. Målet är att öka servicegraden och förbättra förutsättningar för ökad turism genom att erbjuda boende och caféverksamhet till stöd för närliggande befintliga näringsverksamheter.

Projektet ska genomföras i samverkan mellan Tynderö Fiskareförening som äger mark och byggnader vid Färja Fiskeläge och Näringslivskontoret vid Timrå kommun.

Följande aktiviteter planeras att ingå i projektet:

– Kanalbryggan: Renovering av den 155 meter långa Kanalbryggan, rusta upp befintlig brygga, uppriktning och komplettering av fundamentet som består av pålar. Ny gångtrall monteras och handikappanpassas.

– Café Kylhuset: Befintlig byggnad renoveras exteriört och interiört och inreds med nytt kök, wc, ventilation mm. En utbyggnad på 50 m2 görs samt ett nytt trädäck byggs för att serva caféverksamhet.

– Minireningsverk, ett reningsverk som hanterar avlopp och vatten på ett miljömässigt hållbart vis.

Fond: Landsbygdsfonden genomförande

Projektet får sammanlagt 720 000 SEK  i stöd och har lika mycket i övrig offentlig medfinansiering.

Projektet pågår till och med 30 september 2018.

https://www.facebook.com/TynderoFiskareforening/