Startklart! Hällesjö – djupkartor och mobilapp

Hällesjö fiskevårdsförening har fått stöd till projektet ”Hällesjö – djupkartor och mobilapp” för att utveckla besöksnäringen i Hällesjö med omnejd.

Projektet ska bland annat resultera i en mobilapplikation med kartor och gps-funktion för iOS och Android.

Leader Mittland Plus har bedömt att innehållet i projektet stämmer väl med Landsbygdsfondens inriktning och den lokala strategins insatsområde 4, natur- och kulturbevarande.

Projektet har fått stöd ur Europeiska fonden för landsbygdsutveckling.

En sammanfattning hittar du på projektets sida i vår projektbank.