Två nya projekt prioriterade

Projektet Affärsutveckling Kurbits genom Näringslivsbolaget i Sundsvall AB och projektet Förstudie kring miljöanpassning av vattenkraft samt vandringshinder i biflöden till Ljustorpsån genom Ljustorpsåns FVO har prioriterats av Leader Mittland Plus för ett projektstöd.

Projektet Affärsutveckling Kurbits vänder sig till besöksnäringsföretag i Sundsvall, Ånge och Timrå och ska med branschspecifik utbildning skapa förutsättningar för landsbygdsföretag inom besöksnäring och turism att utvecklas. Projektet kan få upp till 70 % stöd från Leader Mittland Plus, som mest 265 706 kr. Stödet hämtas från det lokala partnerskapet, från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) och Jordbruksverket.

Förstudie kring miljöanpassning samt vandringshinder i biflöden till Ljustorpsån ska undersöka möjligheter till förbättrade lek och uppväxtmiljöer för havsvandrande fisk genom att ta fram ett underlag för vidare arbete med biotopförbättringar samt inventera vandringshinder. Projektet har beviljats som mest 100 % upp till 200 000 kr från Leader Mittland Plus. Projektstödet hämtas från det lokala leaderparterskapet, från Europeiska Havs- och Fiskerifonden EHFF och från Jordbruksverket.

Läs mer om samtliga projekt i projektdatabasen.