Kallelse till Leader Mittland plus årsmöte

Välkommen att delta!

Nu är det dags för årsmöte i Leader Mittland Plus.
Vi bjuder in alla medlemmar till fysiskt årsmöte den 11 april 2022 klockan 16.30 på Ålsta Folkhögskola.

Anmäl dig till mötet  senast den 4 april 2022 till adressen info(at)mittlandplus.se.
Om du vill delta, men inte kan vara med på plats finns möjligheten att delta digitalt. Ange det i mejlet när du anmäler dig.
Handlingar till årsmötet publiceras löpande på vår webb och vår sida årsmöte.

Välkommen!