En fiskebåt med havet i horisonten.

Leader underlättar småskaligt kustfiske

Kustfiskarlyftet är ett samarbetsprojekt mellan Leaderområdena Gästrikebygden och Mittland Plus. Syftet med projektet var att skapa bättre förutsättningar för fisket i kustområdena från Upplandskusten, längs med Gävleborg upp till Husum i Västernorrlands län.

— Tack var det här projektet har vi startat en producentorganisation och vi fiskare samarbetar bra tillsammans. Vi har fått en enad röst i viktiga frågor, förklarar Carl-Åke Wallin, ordförande i producentorganisationen Kustfiskarna och engagerad i projektet.

Projektet arbetade för att småskaliga kustfiskare skulle utveckla ett starkare nätverk sinsemellan, tillvarata och sprida de yrkeskunskaper som finns inom kåren, informera om kustfisket betydelse för lokalsamhällena och besöksnäringen men även att locka unga till fiskaryrket.

Idén till projektet kom från fiskarna själva. De oroade sig för framtiden och tog kontakt med Nordanstigs kommun. Det blev lades grunden till projektet och Ingela Mästerbo anställdes som drivande kraft och projektledare.

— Jag möttes av ett gäng fantastiska fiskeentreprenörer, som är pigga på att lära ut yrket, men också som var småskaliga företagare, med tung administrativ börda, berättar Ingela Mästerbo.

Ett opinionsdrivande arbete har växt fram

Hon såg till att skapa kommunikation mellan fiskarna, men även kanaler för att nå ut till berörda myndigheter. Flera samarbeten startades upp i projektet med både myndigheter, Länsstyrelser och intresseföreningar. Under projektets gång har ett opinionsdrivande arbete växt fram och som lade grunden till att låta yrkesfiskarna frågor höras.

— Projektet blev jättebra, vi fick ju till den här producentorganisationen och det var inte alls målet. Dessutom har vi fått mycket publicitet, så fiskarnas frågor finns på den politiska agendan mycket mer än tidigare, berättar Ingela Mästerbo.

Dessutom ser hon att fiskarnas entreprenörsanda är viktigt för besöksnäringen i de kustnära samhällena där yrkesfiskarna bedriver verksamhet.

— Det betyder ju mycket för besöksnäringen att man kan köpa fisken direkt från fiskarna själva. Yrkesfiskarna har ju gått från att fiska själva till att följa hela kedjan, såsom fiska, rensa, filéa och utveckla recept till att bygga egna små butiker.

Carl- Åke Wallin är bekymrad över den dåliga fisktillgången i havet, men ser ändå positivt på projektet att lyckas påverka opinionen och att de viktiga fiskefrågorna drivs vidare.

— Vi kanske kan vända utvecklingen och påverka myndigheterna att skapa åtgärder som ger oss bättre fiske, avslutar han.

Se filmen om projektet.

Ingela Mästerbo och Carl-Åke Wallin
Ingela Mästerbo och Carl-Åke Wallin.

Bild på båt och fisktunna
Producentorganisationen Kustfiskarna arbetar
vidare med att lyfta yrkesfiskarnas frågor på den politiska agendan.

Paketering av fisk

Leif Söderberg, yrkesfiskare, arbetar tillsammans med Carl- Åke Wallin.
Här förpackas fisk som säljs i Rönnskär, Hälsingland.