Fisketunnor vid havet som horisont

Fisket i Bottenhavet på agendan – tack vare Leaderprojekt

Projektet fiskefria områden i Bottenhavet är ett samarbete mellan Leaderområdena Mittland Plus och Gästrikebygden. I projektet genomförde man en utredning för att kartlägga förutsättningarna för ett fiskefritt område i Bottenhavet.

— Projektet kom till utifrån vårt andra projekt Kustfiskarlyftet. Fisken, framför allt strömmingen, har minskat som en direkt effekt av det storskaliga fisket. Vi kände att vi måste göra något, berättar Carl- Åke Wallin, yrkesfiskare och engagerad i projektet.

Projektet analyserade vilka aktörer som kan ge förutsättningar för ett fiskefritt område. Yrkesfiskare, sportfiskare, myndigheter och länsstyrelser intervjuades grundligt i projektet.

—  Projektet har gett oss en vägledning i frågan för att skapa fiskefria områden berättar Carl-Åke Wallin.

Ingela Mästerbo håller med. Hon ser att Leaderstödet betytt mycket för projektet.

— Förstudien hade inte gjorts om inte det här Leaderpengarna kommit till. Fiskarna har fått stöd både från länsstyrelser, politiker, föreningar och organisationer och hos vissa forskare. Det tråkiga är att det inte tagits några beslut högst upp i de organisationer som behövs.

Yrkesfiskare – de bästa naturväktarna

Det långsiktiga målet för projektet är att få ett hav i balans, men det är en lång väg dit menar både Ingela Mästerbo och Carl-Åke Wallin.

— Yrkesfiskarna är de bästa naturväktarna vi har. De ser direkt vad som händer i havet, och strömmingen har minskat markant, berättar Ingela Mästerbo, projektledare.

Ett första och viktigt steg på vägen framåt är att samarbetsprojektet har lett till att frågan om fiskefria områden kommit upp på den politiska agendan.

Se filmen om projektet.

Ingela Mästerbo och Carl-Åke Wallin
Ingela Mästerbo och Carl-Åke Wallin.

Carl-Åke Wallin och Leif Söderberg

Strömmingen har minskat som en direkt effekt av det storskaliga kustfisket.
Yrkesfiskarna Leif Söderberg och Carl-Åke Wallin anser att i framtiden måste man se till att få ett hav i balans.