Möt Lotten — projektledare för ungas drömbygd

Lotten Rapp har i många år susat nerför branta bergstup som elitskidåkare i freeride world tour. Nu har hon i stället siktet inställt på att lyssna in vad ungdomarna i vårt leaderområde drömmer om. Lotten, som själv är en passionerad landsbygdsbo, leder projektet Ungas drömbygd och berättar mer om arbetet.

Berätta kort om projektet?

— Vi i Leader Mittland Plus är på väg mot en ny programperiod. Under den här pågående perioden har vi delat ut 74 miljoner kronor, men det är inte så stor andel som tilldelats unga under 25 år. Vi ser det här projektet som en viktig brygga för att skapa bra förutsättningar för de unga som bor i våra landsbygdsområden. Leaderperspektivet är ju underifrån och vi ska lyssna på vad ungdomarna drömmer om och vill, inte det vi vuxna tror att de unga drömmer om eller hur vuxna tror det är att vara ung på landsbygden idag.

Vilka vill du nå med projektet Ungas drömbygd?

—Alla dessa unga som sitter inne på bra idéer om göra sin plats bättre, dom vill jag nå! Vi har ju cirka 20 000 unga individer i vårt geografiska landsbygdsområde, som består av kommunerna Ånge, Bräcke, Timrå, Sundsvall. Det är svårt att specificera precis vem vi söker. Kanske finns det något som man brinner för i sin bygd, eller har ett specifikt intresse? Kanske är det någon vuxen, som har barn eller barnbarn som de vet bär på framtidsdrömmar?

Vad händer den närmaste tiden?

— Under den närmaste tiden kommer jag möta många unga som feriejobbar under sommaren, för att fånga in deras drömmar om framtiden. Vi kommer kommunicera via webben vad som händer, så följ oss på vår projektsida.

Det är ett viktigt projekt just för att 20 00 ungdomars idéer ska komma fram i ljuset!

Nyfiken på projektet?

Kontakta Lotten Rapp, lotten@mittlandplus.se, eller slå en signal 070- 396 00 42.