Kustvägen – naturinfo

Projektet Kustvägen Naturinfo Kustvägens ekonomisk förening har beviljats projektstöd från Jordbruksfonden och det lokala leaderpartnerskapet.

Projektet stämmer med kriterierna för genomförande av av den lokala strategins insats 3 tillgänglighet. Detta styrks av målen ” Ökad tillgång till natur och friluftsliv för alla”  och fler besöksmål och mötesplatser i naturen.

Syftet är att vända området enda svaghet att bli en framgångsfaktor, genom informationsplatser med skyltning och enklare rastplatser läng Kustvägen, design av information och informationsskyltar med tyska och engelska. Det kommer i sin tur leda till fler besök i vår natur, mer kunskap om våra  naturmiljöer, och därmed öka antalet besökare i regionen.

LAG-styrelsen fastställde maximalt totalt offentligt stöd till 954 000 kr och in den ingår även 10 000 kr i offentlig resurs. Projektets fördelning är preliminärt 639 180 (67%). Övrigt offentligt stöd LAG 304820 kronor (32%).Övrig offentlig resurs minst 10 000 kronor (1%).