Inlägg av

Leader underlättar småskaligt kustfiske

Kustfiskarlyftet är ett samarbetsprojekt mellan Leaderområdena Gästrikebygden och Mittland Plus. Syftet med projektet var att skapa bättre förutsättningar för fisket i kustområdena från Upplandskusten, längs med Gävleborg upp till Husum i Västernorrlands län. — Tack var det här projektet har vi startat en producentorganisation och vi fiskare samarbetar bra tillsammans. Vi har fått en enad […]

Djupkartor lockar turister till Hällesjö

Hällesjö fiskevårdsförening har länge arbetat med fiskevård och utvecklad turism i Hällesjö, Bräcke kommun. Genom ett Leaderprojekt har föreningen tagit fram djupkartor och utvecklat en app som underlättar för turisterna att planera sina fisketurer. — Djupkartorna tog vi givetvis fram för att underlätta för fisketuristerna, både för att det är säkerhetsmässigt lättare att åka på […]

Kallelse till Leader Mittland plus årsmöte

Välkommen att delta! Nu är det dags för årsmöte i Leader Mittland Plus. Vi bjuder in alla medlemmar till fysiskt årsmöte den 11 april 2022 klockan 16.30 på Ålsta Folkhögskola. Anmäl dig till mötet  senast den 4 april 2022 till adressen info(at)mittlandplus.se. Om du vill delta, men inte kan vara med på plats finns möjligheten […]

Flitigt använd multisportarena i Kälarne

Allt började med en äldre dam vid namn Anna-Maria Wallin testamenterade 300 000 kronor till pastoratet i Hällesjö/Håsjö. Hon önskade i sitt testamente att pengarna skulle användas till något bra för bygdens ungdomar. När pastoratet sedan vände sig till Kälarnes byförening så växte idén fram att utveckla bygdens idrottsplats, med stöd av leader och tillsammans med […]

Hamnföreningens museum stärker Lörudden

Utanför Sundsvall ligger Lörudden, ett vackert fiskeläge där himmel och hav möts. När Löruddens hamnförening fick ta över en gammal isbod och räddat den från förfall uppkom en idé hos en av medlemmarna att förvandla isboden till ett fiskemuseum. Med stöd från Leader Mittland Plus kunde föreningen förverkliga sin projektidé och stärka Lörudden som ett […]

Följ vår reportageserie

Under hösten har vi berättat närmare om våra avslutade projekt. Vi har mött projektägare som byggt turisttorn i Myre, utvecklat ett nostalgimuseum i Revsund och gjort Färja brygga till ett attraktivt besöksmål. Inom kort fortsätter vi att berätta om andra kreativa projekt i vårt leaderområde. Följ reportagen på vår webbplats, via vår facebooksida eller vår […]

Skatans kulturarv- en digitaliserad historia

Genom att samla in och digitalisera Skatans kulturhistoria har föreningen Tomtarna satt fiskelägets historiska arv på pränt. Upprinnelsen till projektet var en liten forskargrupp i föreningen som på 90-talet samlade på sig inspelade intervjuer, bilder och skrivet material. —  Vi var några i föreningen, som nu tyckte att det var dags att bevara allt material, […]

God jul och gott nytt år!

Vi tackar alla som på olika sätt varit med oss under året och ser fram emot julfirande och det nya året. Kansliet kommer att vara begränsat i bemanning från 23 december 2021 fram till 11 januari 2022 då vi öppnar upp som vanligt igen. Bästa sättet att komma i kontakt med oss under julledigheten är […]

Brattbytorpet- teknik och nostalgi djupt inne i skogen

Långt in i skogen vid Revsundsbygden breder sig Brattybytorpets suggestiva och nostalgitäta miljö ut sig i en stor skogsglänta. Längs skogskanten står fordon från förr, en BP-mack och till och med ett gammalt flygplan för att välkomna besökarna. Tedd Persson är en av medlemmarna i Revsundsbygdens Omnibuss, den ideella föreningen som driver torpet. — Att […]