Serviceutveckling Bodsjöbygden

Bodsjö diverse ek för ansökte om stöd till projektet Serviceutveckling Bodsjöbygden och Leader Mittland Plus prioriterade projektets ansökan om stöd.

Projektets syfte var att kunna erbjuda ökad tillgänglighet till daglig service och ge bättre infrastruktur för besökare och bofasta avseende tillgång till nätbaserade tjänster vid servicepunkt i butik. När projektet är avslutat ska det finnas en tillgängligare butik med utökad servicenivå via och möjlighet att hämta beställda matvaror 24/7. I projektet ingick bland annat ombyggnation, marknadsföringsinsatser, utveckling av ett serviceerbjudande och en servicepunkt för turism med IT-lösning.

Leader Mittland Plus lokala aktionsgrupp LAG bedömde att det fanns ett stort behov av projektets resultat, att projektet har mycket tydliga mål och i mycket stor utsträckning jobbade långsiktigt hållbara lösningar. Projektet bidrog i hög utsträckning med lokala attityder och mobilisering och kom i hög utsträckning att påverka ett lokalt samhälle. Projektet bedömdes också i stor utsträckning bidra till samarbeten land-stad för små och medelstora företag och till stärkt entreprenörskap.

LAG fastställde maximalt stödbelopp till 139 020 kr. Privat finansiering med 59 580 tillkom.

Detta var ett projektstöd till företag. Vill du veta mer om projektet, ta kontakt med Leader Mittland Plus så förmedlar vi kontaktuppgifter till projektägaren.