Sök leaderprojekt inom fiskefonden

Det finns fortfarande möjligheter att söka stöd för leaderprojekt med inriktning på fiske- och vattenbruk. Leader Mittland Plus har ännu 4 mkr att fördela ur Europeiska Havs- och fiskerifonden och vi behöver ha fördelat ut dessa till bra utvecklingsprojekt innan sommaren 2019.

Projekt med stöd ur fonden kan ha fyra olika inriktningar:

  • Social ekonomi och lokal kapitalbildning
  • Entreprenörskap
  • Tillgänglighet
  • Natur- och kulturbevarande

För just Havs- och fiskerifonden finns vissa begränsningar när det gäller vad pengarna kan användas till. Det går till exempel att söka stöd för att diversifiera (”bredda”) sin yrkesfiskeverksamhet eller annan befintlig verksamhet för fiskproduktion så att den har fler ben att stå på utöver fisket. Exempel kan vara en yrkesfiskare som tar med sig fiskegäster på fiskebåt eller använder samma båt för att köra turister i turtrafik till en turistö. Det kan också vara att samma fiskeverksamhet använder sig av fiskeverksamheten för blå rekreation. Det sammanhållande i projektstöd ur fiskefonden är att det måste finnas koppling till yrkesfiske eller livsmedelsproduktion baserad på produkter från hav eller insjö, alternativt odling på land. Det går alltså inte att söka stöd för projekt som ska utveckla rekreationsfiske/sportfiske när det gäller just den här fonden, men däremot går det bra att söka stöd ur Jordbruksfonden för det.

Havs- och fiskerifondens pengar kan användas för projekt inom hela Västernorrlands län och inom Bräcke kommun, medan övriga fonders medel är avgränsade till Medelpadskommunerna och Bräcke kommun.

Har du eller din organisation idéer som du tror skulle kunna passa in, tag kontakt med oss på info@mittlandplus.se eller ring verksamhetsledare Erika Larsson på 070-316 23 66.

Vad är leadermetoden?

Leaderprojekt ska ha till huvudsyfte att bidra till landsbygdens utveckling.

Leaderprojekt har också kravet att projektets idé ska komma underifrån och drivas av de som är berörda av projektets innehåll. Det går därför inte att söka stöd för att stimulera till att andra ska komma igång med verksamheter eftersom det inte stämmer med leadermetoden.

Leaderprojekt måste ske i samverkan över sektorer, dvs ideell sektor, privat sektor och offentlig sektor. Flera företag i samverkan kan inte få leaderstöd om det inte finns en samverkanspart som tillhör någon av de andra sektorerna,  och vice versa gäller förstås för ideell sektor som måste ha samarbetspartners inom offentlig eller privat verksamhet för att kunna söka leaderstöd.

Leaderprojekt behöver vara lokalt nytänkande eller innovativa i metod eller mål. Det betyder att stödet inte får användas till drift av befintlig verksamhet utan syftet är att förverkliga utvecklingsidéer som på något sätt gynnar landsbygden. Lokalt nytänkande betyder att vi ger stöd till idéer som har testats med framgång på annat håll, det behöver alltså inte vara en helt oprövad idé.