Inlägg av Karolin Hammarstedt

Ånge camping grönytor till badplats

Projektet har beviljats stöd från Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling (EJFLU) och det lokala leaderpartnerskapet. Projektet är ett genomförandeprojekt som avser den lokala strategins insats 3, tillgänglighet, vilket styrks av målen ”Ökad tillgång till natur & friluftsliv för alla” och ”Fler besöksmål och mötesplatser i naturen” i den lokala målmatrisen. Projektet är ett av tre projekt som tillsammans […]

Ånge camping och parkering – båtplats

Projektet har beviljats stöd från Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling (EJFLU) och det lokala leaderpartnerskapet. Projektet är ett genomförandeprojekt som avser den lokala strategins insats 3, tillgänglighet, vilket styrks av målen ”Ökad tillgång till natur & friluftsliv för alla” och ”Fler besöksmål och mötesplatser i naturen” i den lokala målmatrisen. Projektet är ett av tre projekt som tillsammans […]

Ånge camping pir och badplats

Projektet har beviljats stöd från Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling (EJFLU) och det lokala leaderpartnerskapet. Projektet är ett genomförandeprojekt som avser den lokala strategins insats 3, tillgänglighet, vilket styrks av målen ”Ökad tillgång till natur & friluftsliv för alla” och ”Fler besöksmål och mötesplatser i naturen” i den lokala målmatrisen. Projektet är ett av tre projekt som tillsammans […]

Tillgänglighet Skeppshamn

Projektet tillgänglighet Skeppshamn har beviljats projektstöd från Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling (EJFLU) och det lokala leaderpartnerskapet. Projektet är ett genomförandeprojekt som avser den lokala strategins insats 4 natur och kultur och mål 3, vilket styrks av målen Bidra till ökad tillgång till natur, friluftsliv, lokala kulturmiljöer och lokalt kulturliv.  Projektets syfte är att bidra till att […]

Trädkojan i vildmarken

Projektet Trädkojan i vildmarken har beviljats projektstöd från Landsbygdsfonden( EJFLU) och det lokala leaderpartnerskapet. Det är ett genomförandeprojekt. Projektet avser att genomföra den lokala strategins insats 4 natur och kultur samt har beröringspunkter i insatsområde 3 tillgänglighet. Projektets syfte är att öka möjligheten till övernattning, plats för gruppmöten, utbildning och vid läger-helgverksamhet genom att uppföra […]

Paraplyprojekt Miljöcertifiering Timrå Golfklubb

Paraplyprojekt Miljöcertifiering Timrå Golfklubb är ett delprojekt inom paraplyprojektet miljöcertifiering. Projektstöd med viss fokus på vattenkvalitet, vilket gör projektet allmännyttigt. Timrå golfklubb tillsätter en arbetsgrupp som jobbar med certifieringen, som avslutas med att GEO-certifierande genom besök från certifierare och genomgång av genomfört arbete. Som en del av certifieringen behöver vattensystemet ses över. Klubben anlitar expertkunskaper […]

Flera aktörer samverkade för att starta Mikrofond i Västernorrland

I Leader Mittland Plus avslutade projekt Mikrofond Västernorrland samverkade flera olika aktörer i den sociala ekonomin för att undersöka om det var möjligt att starta en mikrofond i länet. — Vi såg att det fanns ett behov ute bland företag på landsbygden att få små mikrolån och vi ville se om det gick att starta […]

Höstlovsledigt på kansliet

Under slutet av vecka 44 är vi på kansliet höstlovslediga. Full bemanning på kontoret har vi återigen den 7 november. Därför är vi lite svåra att nå per telefon kommande dagar, men vid absolut brådskande ärenden går det bra att sms:a till 070-316 23 66. Vi på kansliet önskar alla en härlig allhelgonahelg!

Vi hälsar Sofi Gode välkommen till oss!

Hur känns det ett par veckor in på nya jobbet, Sofi? —  Det känns roligt och nytt! Det är en helt ny värld det här med projektstöd via leadermetoden kopplat till EU och Jordbruksverket. Jag är verkligen i en inlärningsfas och ser fram emot att få inblick i olika projekt, stora som små, som just […]