Inlägg av Leader Mittland Plus

Sök utvecklingscheckar för landsbygdsutveckling

Vi har pengar kvar i våra pågående paraplyprojekt, och till och med september 2024 finns möjlighet att söka pågående mikroprojektstöd direkt från Leader Mittland Plus för några riktade insatser. Det en kan söka stöd för just nu är: Utveckla en produkt eller tjänst Det går att söka upp till 25 000 kr för att utveckla en […]

Årsmöte 23 april 2024

Vi hälsar alla medlemmar välkomna på årsmöte den 23 april 2024 kl 16:30. Mötet kommer att vara fysiskt och hålls på Ålsta folkhögskola. All information och handlingar publiceras på vår hemsida i god tid innan mötet. Mer information kommer inom kort. Årsmöte  

Upphandling utredningsarbete vattenåtgärder Tynderö

Offertförfrågan – förstudie Tynderösundet Härmed inbjudes ni att lämna offert för en planerad förstudie, ”Förstudie Vattenåtgärder i Tynderö” som ska genomföras oktober 2022 till mars 2023 i Tynderösundet i Timrå Kommun. Beställare:       Leader Mittland Plus, 802496-8961 Projektägare och avtalspart: Leader Mittland Plus Urval bland offerter baseras på följande: Uppdraget måste kunna utföras nu, då […]

Young events 2 – drömbygd 2030

Paraplyprojektet Young events 2 är ett genomförandeprojekt och det är ett  LAG-ägt projekt med stöd från leaderpartnerskapet och Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling (EJFLU). Insatsområde: Landsbygdsfonden – genomförande av projekt > Social utveckling >Främjande av unga >Främjande av unga. Mål 2 starka lokala kretslopp, insats 3 tillgänglighet, vilket styrks av målen Ökad delaktighet och inkludering i lokalsamhället, […]

Ungas drömbygd 2030

”Ungas drömbygd 2030” är ett genomförandeprojekt och det är ett  LAG-ägt projekt i Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling (EJFLU).  Insatsområde är >social utveckling>främjande av unga>vilket stämmer med innehållet i projektbeskrivningen. I den lokala strategin är Mål 2 starka kretslopp, insats 3 tillgänglighet, vilket styrks av målen Ökad delaktighet och inkludering i lokalsamhället och Fler nya och utvecklade […]

Innovationsfabriken – en hållbar framtid

Projektet ” Innovationsfabriken”  Matforsfabriken har beviljats projektstöd från  Landsbygdsfonden (EJFLU) och det lokala leaderpartnerskapet. Det är ett genomförandeprojekt, Projektet avser genomförande av den lokala strategins insats 4 natur och kultur mål 3 vilket styrks av målen Bidra till ökad tillgång till natur, friluftsliv, lokala kulturmiljöer och lokalt kulturliv. Projektets syfte är att vidareutveckla ett kulturhistoriskt […]