Inlägg av Leader Mittland Plus

Färja – ett komplett besöksmål

Tynderö fiskareförening har fått projektet ”Färja – ett komplett besöksmål” prioriterat av Leader Mittland Plus. Projektet syftar till att skapa ett attraktivt besöksmål i Färja, fler bäddplatser, bättre förutsättningar för affärsmöjligheter, fler besökare och turister i området samt ekonomisk bärighet i verksamheten. Målgruppen är besökare, turister, lokalbefolkning, små och medelstora företag. Projektet kompletterar tidigare beviljat projekt […]

Förstudien Hembygdsgårdar i Medelpad är prioriterad

Medelpads hembygdsförbund har sökt leaderstöd för förstudieprojektet Hembygdsgårdar i Medelpad. Projektets stöd kommer från Jordbruksfonden, Jordbruksverket, Partnerskapet Leader Mittland Plus samt Länsmuseet Västernorrland. Förstudien syftar till att samla Medelpads hembygdsrörelse för att möta efterfrågan på genuint kulturarv, att förbereda för att öppna hembygdsgårdarna/hembygdsföreningarna så att det immateriella, materiella och digitala kulturarvet blir tillgängligt för fler. […]

Fördubbling av besöksantalet

MidAdventure AB har fått sin ansökan om stöd till förstudien ”Fördubbling av besöksantalet” prioriterad av LAG. Förstudien ska utreda förutsättningar för vidareutveckling av ett besöksmål så att det årliga besöksantalet kan fördubblas och på så sätt bidra till utvecklingen av besöksnäringen i Ånge kommun. LAG har bedömt att det finns ett mycket stort behov av […]

Upprustning Bräcke centrum prioriterat

Bräcke företagarförenings projekt ”Upprustning Bräcke centrum”  har prioriterats av Leader Mittland Plus för stöd ur Jordbruksfonden. Projektet syftar till att göra besöksmålet Bräcke mer attraktivt samt utöka boendemöjligheterna för besökare genom att iordningställa platser för husbilar och husvagnar, samt uppföra en servicebyggnad vid Bräcke Strand. Projektets mål är ett miljövänligt centrumnära campingområde för gäster som […]

Projektet Förstudie socialt företag Kusten är prioriterat

Folkets hus och parker södra Norrland har prioriterats för leaderstöd ur Socialfonden för förstudieprojektet Socialt företag Kusten. Syftet med förstudien är att utreda förutsättningar och ge beslutsunderlag för uppbyggnad av ett medborgarstyrt café, ett socialt företag kopplat till integration och lärlingsutbildning och det förväntade resultatet är en handlingsplan för hur Kustens Folkets hus ska driva caféverksamhet och […]

Startbeslut för Kustfiskarelyftet

Samarbetsprojektet Kustfiskarelyftet har nu fått startbeslut från Jordbruksverket. Projektet är ett samarbete mellan Västernorrlands och Gävleborgs kustfiskare, och projektet ska bidra till att skapa förutsättningar för småskaligt och hållbart kustfiske, rekrytering av unga fiskare och ett hav i balans i Gävleborgs, Västernorrlands och norra delen av Uppsala läns kustområden. Syftet är att de småskaliga kustfiskarna […]

Landsbygdsriksdagen 2018

18-20 maj 2018 är det dags för Landsbygdsriksdag, denna gång i Västernorrland och Örnsköldsvik. Landsbygdsriksdagen är en av Europas största mötesplatser för landsbygdsutveckling och har anordnats av Hela Sverige ska leva sedan 1989. Temat är ”för ett land i balans”. Tillsammans utmanar, utvecklar och utbildar vi varandra i ämnen som har med landsbygd och lokal utveckling […]

Nu kör vi – ett webbinarie om landsbygders kollektiva åkande

Onsdagen den 28 februari bjuder Landsbygdsnätverket arbetsgrupp Integration in till webbinariet Så här får vi bättre kollektivtrafik på landsbygderna. Under ett par intressanta timmar får du lära dig mer om, och inspireras av, olika lösningar för kollektivt åkande som etablerats runt om i landet.  När: Onsdagen den 28 februari 2018 kl. 13.30 – 16.15 Var: […]

Nästa stoppdatum 12 mars

Inför beslutsmötet den 12 april stänger vi som vanligt slussarna för ansökningar en månad innan. Till detta möte söker vi särskilt projekt inriktade på vissa områden: Att stärka individers ställning på arbetsmarknaden eller åtgärder för sysselsättning. Exempel på projekt är t ex  socialt företagande där personer som står långt från arbetsmarknaden får chans till sysselsättning […]

Inspirationsmingel Timrå 31 januari kl 18

Välkommen till en kväll i Timrå med nyttig information för din förening eller företag. Under kvällen finns tid för mingel och möjlighet att knyta nya  kontakter. Dag och tid: 31 januari, kl. 18.00–21.00 Plats:Timrå Friluftscentrum (Skönsviksberget) Program • Ett medlemskap som lönar sig – Hela Sverige ska Leva • Ny kraft till Sveriges eldsjälar – Studieförbundet […]