Vi önskar att vi kunde klona oss!

Vi förstärker vår organisation…

…och söker dig nyfikna och positiva människa som både är en duktig kommunikatör och proaktiv organisatör som ligger steget före i tanken, du som trivs lika bra i både det administrativa fyrkantiga handläggningsarbetet kring EU-projekt och det mer kreativa utvecklingsuppdraget i vår verksamhet.

Du får chansen att växa in i vår mångsidiga verksamhet genom att du direkt kommer att fungera verksamhetsledarens högra hand och på sikt troligen få axla rollen som biträdande verksamhetsledare.

Vår organisation är liten, och du kommer att vara en viktig kugge i hela vår verksamhet även om ditt huvuduppdrag till att börja med blir extern och intern kommunikation. Hos oss behöver du gilla att ta tag i alla arbetsuppgifter, både stora visionära utmaningar och små administrativa sysslor då alla är en del av vår vardag. Tillsammans med verksamhetsledaren och övriga anställda är vi ett tajt team som hjälps åt i det mesta.

Dina arbetsuppgifter

Fokus är på kommunikationsuppdraget och att vara en kugge i landsbygdsutveckling med leadermetoden.

Till att börja med blir ditt uppdrag att jobba med kommunikation av leaderområdets projekt och ta fram material som är avsett för våra egna kanaler och för våra samarbetspartners och medfinansiärer. Materialet ska också kommuniceras med allmänheten via traditionella och sociala media för att få ut budskapet om den landsbygdsutveckling som Leader Mittland Plus gjort och gör möjligt under 2016–2023.

Som kommunikatör hos Leader Mittland Plus arbetar du alltså nära vår verksamhetsledare och du förväntas avlasta och stötta verksamhetsledaren i de flesta uppgifter inom kommunikation och verksamhetsledning, inklusive en del kommunikativt och administrativt arbete kring EU-projekt.

För att trivas i rollen behöver du förutom att vara en social kommunikationsnörd som gärna står framför andra och håller låda också gilla att jobba med administrativa sammanställningar i research lika väl som att intervjua, delta i möten eller på andra sätt kommunicera med de personer som finns bakom projekten och i vårt nätverk.

Som verksamhetsledarens vapendragare kommer du också att ha en roll vid föreningens styrelsemöten, där du bland annat förväntas delta för att presentera projektansökningar samt föra protokoll vid styrelsens möten.

Du behöver vara bekväm med att du får en ganska kort startsträcka och axla förväntningarna att vara självgående ganska snart.

Vi ser gärna att du har erfarenhet från liknande roll eller likvärdig erfarenhet, men vi kan också tänka oss dig som är redo för din första yrkeserfarenhet efter avslutad utbildning. Du kommer att behöva visa prov på ditt arbete och lämna referenser för din person.

Din profil

För att trivas i sammanhanget ser vi att du är:

  • Positiv, vetgirig, lyhörd och lösningsorienterad
  • Flexibel och självgående
  • Strukturerad och ordningsam
  • Plikttrogen
  • Uppskattar research och faktabaserat arbete
  • Skribent med bra korröga
  • Du har nytta av viss vana av att filma och dokumentera då det ingår i uppgifterna att dokumentera projekt och projektägare på plats hos dem.

Vi kommer att anställa en person som har lämpliga bakgrundskunskaper och personliga egenskaper som kompletterar vårt team. Vi ser det som en fördel om du har examen från en högskoleutbildning inom information/kommunikation, turism, samhällsplanering eller något annat relevant ämnesområde där det finns inslag av kommunikation och/eller landsbygdsutveckling, men är du intresserad och tror du skulle passa för uppdraget – sök oavsett bakgrund och motivera varför just du ska ha jobbet!

För att kvalificera dig och trivas med arbetsuppgifterna behöver du vara flytande på avancerad nivå i både svenska och engelska. Har du andra språkmeriter? Ta med de i din CV.

Arbetets omfattning

Det här är en tidsbegränsad anställning på 12 månader till att börja med, med möjlighet till förlängning om vi passar bra ihop. Vi tillämpar provanställning för de första 6 månaderna. Tjänsten avser 100 %. Vi jobbar normalt dagtid 8-17 med flextid, men visst kvällsarbete förekommer. Eftersom det här uppdraget är ett tidsbegränsat projektuppdrag är vi flexibla och kan diskutera arbetstider utifrån vem du är och vad du har för behov.

Din arbetsplats kan vara var som helst i vårt leaderområde, gärna på landsbygden. Vi är distansarbetande och oftast på språng.

Observera att det inte är möjligt att ta på sig detta uppdrag som extern konsult mot fakturerad tid, utan det är anställning eller arvode som gäller.

Ansökningsförfarande

I den här rekryteringen efterfrågar vi förutom din CV också exempel på texter du skrivit. Det kan vara pressmeddelanden, blogginlägg, publicerade artiklar och projektrapporter som del av ansökan. Eftersom vi också söker någon som kan filma vill vi också se ett exempel på film genom att du presenterar dig själv med en kort videosnutt.

Ange löneanspråk i din ansökan.

Denna tjänst behöver tillsättas snarast, så ange hur snart du finns tillgänglig för anställning.

Vi förbehåller oss rätten att göra löpande urval och om rätt person dyker upp kan jobbet tillsättas direkt, så var snabb om du är intresserad.

Har du frågor om jobbet?

Kontakta verksamhetsledare Erika Larsson Karinaho på 070-316 23 66 eller erika@mittlandplus.se.

Varmt välkommen att skicka in din ansökan så snart som möjligt!

Om oss

Leader Mittland Plus är en ideell förening som i första hand är en möjliggörare för landsbygdsutveckling med hjälp av LEADER-metoden, eller Lokalt Ledd Utveckling som den också kallas. Vi har 73 mkr att fördela på landsbygdsutvecklingsprojekt med leadermetoden och de här pengarna gör nytta Bräcke, Ånge, Timrå och Sundsvalls kommuner, och för Havs- och fiskerifonden även Höga Kusten.

Vi är en liten organisation med ett stort hjärta som gör allt för att stötta genomförandet av goda utvecklingsidéer, och vårt mål är att göra det med hög servicenivå och stor flexibilitet.

Representerar du ett rekryteringsföretag?

Ni gör ett jättebra jobb för era uppdragsgivare, men vänligen respektera att vi har tagit ställning till vår rekryteringsprocess och inte är intresserade av externa rekryteringsföretag eller bemanningsföretag i den här processen.

Projektcoach sökes!

Vi rekryterar projektledare för fiskefondsprojekt

Leader Mittland Plus har fått startbeslut för fyra paraplyprojekt inom Havs- och fiskerifonden, och inom kort väntar vi också få startbeslut för ytterligare två genomförandeprojekt inom samma fond. Därför söker vi nu nya projektledare/coacher med specialistkompetens inom något eller några av områdena yrkesfiske, fiskodling, fiskevård och diversifiering av näringsverksamheter baserade på yrkesmässigt fiske eller fisk.

Vi behöver rekrytera motsvarande två heltidstjänster för de här uppdragen. Du kan ansöka om att jobba i ett av projekten eller i flera. Ange vilka projekt du är intresserad av och har kompetens för när du lämnar in din ansökan.

Som person är du duktig på att möta människor och lyssna in deras behov och möjligheter, och inställd på att coacha till lösningar. Du som söker är både självgående och ansvarstagande. Du är bra på rapportering, både skriftligt och muntligt, och räds inte tanken på att rapportera in mot Jordbruksverkets digitala system för projektredovisning.

Vi förutsätter att du är en fena på yrkesfiske, fiskodling, fiskevård, diversifiering av näringsverksamheter eller på annat sätt har nödvändig kunskap för projektens mål. Dina kompetenser ska vara dokumenterade och vi vill att du lämnar namn och kontaktuppgifter till minst två personer som kan intyga att du är bra på just det område som du söker projektledartjänsten till.

Projektens innehåll styrs också av de personer du kommer i kontakt med eftersom projektens innehåll är av coachande karaktär och din roll är också att vara med och handlägga ansökningar om mikrostöd från de företag och verksamheter du kommer i kontakt med.

Frågor om tjänsterna och projekten besvaras av verksamhetsledare Erika Larsson. info@mittlandplus.se, 070-316 23 66. Kontaktuppgifter finns på startsidan.

Projekten vi söker kompetens till är:

Paraplyprojekt landbaserad fiskodling. Projektet vänder sig till verksamheter och individer med intresse av fiskodling på land och syftar till att hjälpa intresserade att ta steget från tanke till handling när det gäller att starta småskalig landbaserad fiskodling. Målsättningen är att 8 verksamheter ska ha startat eller diversifierat för fiskodling på land. Tjänsten omfattar cirka 25 %.

Paraplyprojektet vattenbaserad matinnovation. Projektet vänder sig till företag eller individer som är intresserade av att starta eller undersöka möjligheterna för att starta verksamhet inom vattenbaserad livsmedelsproduktion. Syftet är att stimulera lokalproducerad mat baserad på vattenresurser, och på så sätt öka företagande och antalet sysselsatta inom livsmedelsinnovation samt stärka basen för de som är verksamma inom yrkesfiske, odling av fisk eller andra liknande verksamheter. Tjänsten omfattar cirka 25 %.

Paraplyprojekt fiskevård. Projektet vänder sig till fiskevårdsområden och liknande föreningar och syftet är att möjliggöra för fiskevårdsområden att ta fram handlingsplaner och anlita extern kompetens vid behov för t ex förvaltningsplaner och andra handlingar för att planera för bl a lekområden. Målet är att åtta områden ska ha tagit fram handlingsplaner eller liknande för sitt fiskevårdsområde med hjälp av mikrostöd från Mittland Plus. Tjänsten omfattar cirka 25 %.

Paraplyprojekt akvaponi. Projektet vänder sig till individer och verksamheter i hela leaderområdet som har intresse av att utreda förutsättningar för akvaponi och har tankar på att starta småskalig verksamhet inom området. Syftet är att fler ska få upp ögonen för småskalig akvaponi och på så sätt stimulera näringsverksamhet inom fiskeri. Tjänsten omfattar cirka 25 %.

Gödselbrunnens röding. Projektet vänder sig till verksamheter och individer inom hela leaderområdet som har intresse av försök med fiskodling i nu oanvända gödselbrunnar. Syftet är att ta fram underlag för att möjliggöra utveckling av småskalig fiskodling i gödselbrunnar. Tjänsten omfattar enstaka timmar för att följa projektet, samt möjlighet att vara projektledare med visst antal timmar.

Diversifiering fiskeriverksamhet. Projektet vänder sig till verksamheter inom fiskerisektorn, t ex yrkesfiskare, fiskodlare m fl. Syftet är att  fler verksamma inom fiskeri ska ges möjligheter till diversifiering av verksamheter som idag är aktiva inom fiskerisektorn, samt sprida kunskap. Målet med projektet är att fiskeriverksamheter i det utökade leaderområdet ska ha ökade möjligheter till diversifiering av sin verksamhet och förhoppningsvis har några av de befintliga verksamheterna gått vidare med sina idéer. Projektet innehåller i huvudsak coaching av verksamheter, expertkunskap, individuella möten och större möten vid behov. Informationsspridning. Tjänsten omfattar 100 %.

Samarbetsprojektet säl och skarv. Leader  Mittland Plus tillsammans med Västernorrlands kustfiskare ingår i ett pågående samarbetsprojekt mellan Finland, Estland, Polen och Sverige. Projektet ska bland annat sammanställa befintlig forskning och fakta om sälens och skarvens inverkan på ekonomin för yrkesfisket runt Östersjön och Öresund. Projektet ska utöver sammanställning av forskningsresultat bidra till en gemensam plattform för samarbeten och gemensam påverkan för fiskeområdena i Östersjöregionen. Vi söker en person som kan vara vår projektledare på cirka 4 timmar per vecka under 2020.