Förstudier

Under första halvan av programperioden har Leader Mittland Plus beviljat förstudier. Förstudiernas syfte har varit att ta reda på mer för att kunna gå till beslut.

Förstudier är viktiga för att lägga grunden till den lokalt ledda utvecklingen och har stor betydelse för det som kommer att hända längre fram. Dock är det svårt att mäta indikatorer såsom antal nya företag, antal nya jobb, antal gästnätter och antal dagbesökare när en förstudie avslutas, och därför har andelen av budget som lagts på förstudier varit begränsad till första halvan av programperioden. Vår förväntan är att vi ska kunna mäta resultatet av förstudierna i samband med att programperioden avslutas. Först då tror vi att vi kan se de första mätbara effekterna kopplade till förstudier.

Förstudier har beviljats som mest 200 tkr.

Ung Kovland

Förstudie vattenåtgärder i Tynderö

"Förstudie vattenåtgärder Tynderö" är ett genomförandeprojekt…

Metod att ta till vara fiskrens

Projektet (förstudien) " Metod att ta tillvara fiskrens” …

Förstudie – infrastruktur och utveckling för yrkesfiskare i Juniskär

Projektet " Förstudie- infrastruktur och utveckling för yrkefiskare…

Gäddfabriker

Projektet Gäddfabriker, som bedrivs av Storöringens fiskeklubb…

Gödselbrunnens röding

Projektet Gödselbrunnens röding har prioriterats för stöd…
(c) Peckas odlingar AB
Se pixabay.com.

Förstudie LEAD

Coompanion Kooperativ utveckling och projektet Förstudie LEAD…
Se pixabay.com.

Förstudie morgonadagens föreningsliv

Hela Sverige ska leva Västernorrland och projektet Förstudie…

Förstudie kring ett ökat antal besökande fiskare i Ljustorpsåns FVO

Ljustorpsåns FVO och projektet Förstudie kring ett ökat antal…
Cheer - Bild från Pixabay.com

Utveckling av Myggvallen

Fränsta idrottsklubb har av Leader Mittland Plus prioriterats…

Glesbygdsidentitet

Lotten Rapp, projektledare sökte tillsammans med sin projektgrupp…

Pilgrimsleden S:t Olav

Ljungandalen Rest & Development AB har sökt projektstöd…

Förstudie Team Game

Förstudieansökan för Team Game  har prioriterats av den lokala…

Turistboende Matfors

Samhällsbyggarna ek för har fått stöd från Leader Mittland…

Seniorboende Fränsta

Föreningen Kraftsamling Fränsta har fått projektet Förstudie…

Förstudie Gumsekullen

Förstudieprojektet Lokalt initierad utveckling av frilufts-…
Pixabay.com

Lokala favoriter – ehandelsplattform

Projektet Lokala favoriter e-handelsplattform har prioriterats…

Förstudie interaktiv tillgänglighetsguide

Timrå kommuns projekt Förstudie interaktiv tillgänglighetsguide…

Förstudie Lögdö Bruk – historia och framtid

Lögdö bruks intresseförening och projektet Förstudie Lögdö…

Förstudie Hembygdsgårdar i Medelpad

Medelpads hembygdsförbund har beviljats leaderstöd för förstudieprojektet…

Fördubbling av besöksantalet

MidAdventure AB har fått sin ansökan om stöd till förstudien…

Förstudie socialt företag Kusten

Folkets hus och parker södra Norrland har prioriterats för…

Förlängning Ljungandalsvägen

Destination Ljungandalen ekonomisk förening och projektet "Förlängning…

Kultur och hälsa

Fiskodling Ramsjö

Firma Tord Nylén har lämnat in ansökan om medel till en förstudie…

Förstudie Tynderöleden

Naturskyddsföreningen i Timrå har beviljats stöd för att undersöka…

Förstudie Stenhammaren

Folkets hus och parker Södra Norrland har fått leaderstöd…

Förstudie Äventyrspark pilgrim viking Stöde

Stöde företagarförening har fått leaderstöd till projektet…

Förstudie Tillväxt Alnö

Förstudiens syfte är att inventera, sortera och analysera vilka…

Förstudie Kustvägen 2.0

Förstudien ska undersöka förutsättningar och behov för att…

Förstudie turistisk samverkan kring Revsundssjön

Projektet skall verka för samverkan mellan näringsliv och föreningsliv…

Kreativ Mötesplats Liden

Föreningen Indalsleden har genomfört ett förstudieprojekt…

Förstudie; Mountainbikeleder i Ljungandalen?

Projektet Förstudie Mountainbikeleder i Ljungandalen? genomfördes…

Förstudie inför paraplyprojekt integration

Leader Mittland Plus har genomfört en förstudie inför paraplyprojekt…

Förstudie lokala favoriter

Timrå Bygderåd har beviljades leaderstöd till förstudien…