God jul och gott nytt år!

Vi tackar alla som på olika sätt varit med oss under året och ser fram emot julfirande och det nya året.
Kansliet kommer att vara begränsat i bemanning från 23 december 2022 fram till 9 januari 2023 då vi öppnar upp som vanligt igen.

Bästa sättet att komma i kontakt med oss under julledigheten är att skicka e-post  till info (at) mittlandplus.se, där vi har lite bevakning under de helgfria dagarna.

Vi önskar dig en riktigt god jul och gott år!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillfälligt låg bemanning

För tillfället har vi låg bemanning i organisationen, detta på grund av sjukskrivningar. Det gör att du kan få vänta lite längre på svar om du kontaktar oss och det är högt tryck på telefon för de som är i tjänst. Bästa sättet att nå oss är på vår epostadress info@mittlandplus.se som vi hjälps åt att bevaka. Det går också jättebra att skicka ett SMS till verksamhetsledaren Erika på 070-316 23 66. Det är många digitala möten för närvarande, men sms går oftast bra att svara på under möte, så vill du komma i kontakt, skicka gärna ett textmeddelande så hör vi av oss så fort vi har möjlighet.

Call 2020#1 – produkter och tjänster

Vi närmar oss slutet av den här programperioden och de stöd som finns kvar hos Leader Mittland Plus att fördela fram till och med september 2020 kommer att fördelas med hjälp av Calls, det vill säga, riktade insatser för projekt som leder till ett eller flera utpekade mål.

De mål och indikatorer som projekt ska kunna presentera när det avslutas för att kunna ta del av kvarvarande medel gäller:

-Nya produkter och tjänster

Extra höga poäng får projekt som också leder till besöksanledningar, hållbara försäljningskanaler, kollektiva företag, boendemöjligheter och transporter. För vissa av fonderna är också antal deltagare i kompetensutveckling viktigt, helst för unga och nya svenskar.

Det finns i dagsläget en liten summa kvar i samtliga fonder, och vi vet att det kommer återflöden före sommaren som kommer att kunna fördelas till de projekt som kommer in med projektansökningar som stämmer med vårt Call #1 för 2020.

De beslutsmöten som är planerade för 2020 ligger i april,  juni och september. För att en ansökan ska komma upp till prioriteringsbeslut ska en ansökan ha kommit in till oss senast fyra veckor innan beslutsmötet.

Eftersom vi förhandsbedömer projekt utifrån en intresseanmälan bör du som projektägare skicka in en kortfattad beskrivning av ditt projekt och vilka mål du kommer att kunna redovisa senast juni 2022. Kansliet går igenom din ansökan och bedömer om projektet stämmer med aktuellt call.

Välkommen in med din ansökan!

 

Julstängt kansli

Kansliet håller stängt mellan jul- och trettondagshelgen för att ladda batterierna och komma tillbaks med full kraft. Vi tackar för ett fantastiskt år och önskar er välkomna tillbaks i januari 2020.

Brådskande ärenden tas emot på sms till verksamhetsledaren som bevakar telefonen vardagar under ledigheten.

God jul och gott nytt år!

Projektet NordBin i Medelpad

Projektet NordBin i Medelpad har prioriterats för stöd genom Leader Mittland Plus. Projektets syfte är att stärka den genetiska mångfalden, och gynna en pollinerande insekt, i jordbruksrelaterad verksamhet i vårt område genom att skapa minst en renparningsplats och minst en bidrottingodlingsverksamhet för nordiska bin i Medelpad.

Projektet bidrar också på sikt till lokalt producerade livsmedel anpassade till lokala förhållanden och vänder sig till gamla och nya biodlare i Medelpad.

Mål
  • En renparningsplats för nordiska bin med enbart rena nordbisamhällen
  • En bidrottningodling för nordiska bin
  • Utbildning och rådgivning för fler aktiva inom drottningodling och biavel
  • Ökad biologisk mångfald och ökad pollinering uppnås
  • Kunskapsspridning till allmänheten

Projektet stämmer med den lokala strategins insatsområde 4 Natur- och kulturbevarande, framför allt för målet ”Ökad mångfald i jord- och skogsbruk” där nordiska bin räknas som en lantras som bidrar till mångfald i naturen.

Leader Mittland Plus har bedömt att det finns ett mycket stort behov av projektets resultat, att projektet har mycket tydliga mål, i mycket stor utsträckning jobbar för långsiktigt hållbara lösningar och för minskad miljöpåverkan. Projektet bidrar i stor utsträckning av mångfalden i jord- och skogsbruk samt mångfalden i kulturmiljöer och kan bidra till att återställa vatten- och markbiotoper samt arbetar i hög utsträckning med lokala attityder och mobilisering.

Maximalt stödbelopp är 203 950 kr som fördelas på 67 % stöd från EU och Jordbruksverket, och 33 % från Leader Mittland Plus med partners.

Skatans kulturarv för besöksnäringen

Föreningen Tomtarna ansökte om stöd till projektet Skatans kulturarv för besöksnäringen. Leader Mittland Plus prioriterade projektet den 6 december 2017 och stödet hämtades ur Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling.
Projektet vänder sig till besökare i Skatan och längsmed Kustvägen, företagare inom besöksnäringen samt boende i kustområdet.
Skatans historia digitaliserades och tillgängliggjordes via olika media för att stimulera ökad besöksnäring i området. Syftet med projektet är också att skapa en arena för ökad kunskap om kulturarvet. Projektet syftade också till att ge uppslag till nya produkter och tjänster för att skapa jobb på landsbygden.

Projektet digitaliserade foton, ljudband, filmer och text samt redigerade dessa. Därefter skapade de en permanent utställning i Skatans fiskeläge såväl som en mobil utställning med allt framtaget material som grund.
På lång sikt ska projektet bidra till fler arbetstillfällen genom att det lockar fler besökare till restaurangen, ökad försäljning i fiskbutiken, av souvenirer och bruksföremål med koppling till kulturarvet med mera.

Projektet avser genomförande av den lokala strategins insats 4, natur- och kulturbevarande insatser vilket styrks av målen ”utveckla mångfalden och särarten i lokala kulturmiljöer och lokalt kulturliv” samt ”bidra till ökad tillgång till natur, friluftsliv, lokala kulturmiljöer och lokalt kulturliv”.

Motivering från LAG

Sökande har av LAG beviljats som mest 209 705 kronor
LAG motiverar sin prioritering bland annat med att projektet jobbar för långsiktigt hållbara lösningar som kan i mycket stor utsträckning bidra till mer natur- och kulturturism, bevara och utveckla mångfalden i kulturmiljöer och lokalt kulturliv och ökad tillgänglighet till natur, friluftsliv, lokala kulturmiljöer och lokalt kulturliv.

Är du intresserad att veta mer om projektet? Vänligen kontakta kansliet, så kan vi vidarebefordra kontaktuppgifter till projektet.

eklöv

Mikrofonden informerar – Sundsvall 23 november

Leaderprojektet Mikrofonden Västernorrland bjuder in till informationsträff i Sundsvall den 23 november kl 18.30 på Grönborg. Coompanion Västernorrland tillsammans med andra samarbetande organisationer informerar och du har möjlighet att knyta nya viktiga kontakter.
23 november, kl. 18.30–21.00
Sundsvall, Grönborg, Storgatan 73

Program
• En möjlighet för nya som etablerade företagagre – Bizmaker
• Ett medlemskap som lönar sig – Hela Sverige ska Leva
• Ny kraft till Sveriges eldsjälar — Studieförbundet Vuxenskolan
• Extra tjänster, ny möjlighet för föreningslivet – Arbetsförmedlingen
• En viktig roll i bygden – Hembygdsförbundet
• Är ni en grupp företagare eller en förening som har en idé som ni vill förverkliga? — Leader Mittland Plus
• Nu startar Mikrofonden Västernorrland -nya ekonomiska möjligheter till utveckling för föreningar och företagare — Coompanion Västernorrland

Frågor: lena.schmidt@coompanion.se Mobil: 070-661 93 28
Fullständig inbjudan med program laddar du ner här (pdf).

Extra årsmöte 13 september

Med anledning av att vi behöver göra ett fyllnadsval till den lokala aktionsgruppen LAG hålls ett extra årsmöte den 13 september kl 16.00.

Vi ska vara på Söråkers Folkets Hus.

Handlingar till mötet kommer att publiceras på hemsidan.