Projekt finansierade med stöd från jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Ibland är det bra att kunna lista alla beviljade projekt inom en viss fond.

Leader Mittland Plus jobbar med fyra olika fonder. Merparten av projekten är finansierade av 33 % lokala offentliga stöd och 67 % från EU/svenska staten. Listningen på denna sida avser leaderprojekt under perioden 2016-2022 som beviljats stöd ur Jordbruksfonden.

Övriga fonder finns listade här:

Socialfonden

Havs- och fiskerifonden

Regionalfonden

Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling – EJFLU

bild på böcker

Ånge bokhandel

Projektet var ett genomförandeprojekt och projektet beviljades…
Kälens bystuga där leden passerar.

Utveckling av Bodsjöleden

Projektet utveckling av Bodsjöleden har beviljats stöd från…

Övernattningsboende i Njurunda

Projektet har beviljats stöd från  Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling(…

Ånge camping och parkering – båtplats

Projektet har beviljats stöd från Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling…

Ånge camping pir och badplats

Projektet har beviljats stöd från Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling…

Tillgänglighet Skeppshamn

Projektet tillgänglighet Skeppshamn har beviljats projektstöd…

Juniskärs väl

Ungas drömbygd 2030

”Ungas drömbygd 2030” är ett genomförandeprojekt och det…

Innovationsfabriken – en hållbar framtid

Projektet ” Innovationsfabriken”  Matforsfabriken har beviljats…

QR-koder, som laddas i mobilen och digitala skärmar till Svartviks kulturarv

Projektet ”QR-koder  och digitala skärma Svartviks kulturarv” …

Regional ung kulturfestival

Projektet ” Regional Ung kulturfestival” och Södra Norrlands…

Kustvägen – naturinfo

Projektet Kustvägen Naturinfo Kustvägens ekonomisk förening…

Vandringslänkar Y:et till Ljustorp

Projektet ”Vandringslänkar Y:et till Ljustorp”  Naturskyddsföreningen…

Ljustorps nya Groddplats – En plats att gro och växa på

Projektet ” Ljustorps nya  groddplats" Ljustorps bygdegård…

Paraplyprojekt LEA

Paraply LEA, är ett genomförandeprojekt. LAG-ägt projekt i…

Aktiv 1-100

Projektet ” Aktiv 1-100”  och 173 event har beviljats projektstöd…

Stödekortet

Projektet Stödekortet och föreningen Stöde företagarförening…

Ökad tillgängligheten till aktivt friluftsliv i fiskevårdsområdet vid Indalsälven

Projektet  "Ökad tillgänglighet till aktivt friluftsliv i…

Ledcentrum Kälens bystuga

Projektet Ledcentrum Kälens bystuga  var ett genomförande…

Medelpads immateriella kulturarv

Projektet Medelpads immateriella kulturarv beviljades projektstöd…

Destinationsutveckling Bräcke

Projektet Destinationsutveckling Bräcke prioriterades stöd…

Wiskan Marina

Leader Mittland Plus har beslutat att ge mikrostöd till Wiskans…

Zero Waste

Leader Mittland Plus har fattat beslut att ge stöd till er ansökan…

Besöksutveckla Timrå

Leader Mittland Plus har fattat beslut att ge stöd till er ansökan…
se pixabay.com.

Från snår till spår

Projektet Från snår till spår prioriterades projektstöd 2019…
pixabay.com

Ånge camping – ställplatser

Projektet att utveckla Ånge camping del två är avslutat. Campingföreningen…

Start i Mitt

Föreningen Turist i Mitt har beviljats mikrostöd för stöd…
Se pixabay.com.

Förstudie LEAD

Coompanion Kooperativ utveckling och projektet Förstudie LEAD…
Se pixabay.com.

Förstudie morgondagens föreningsliv

Hela Sverige ska leva Västernorrland och projektet Förstudie…
se Pixabay.com.

Naturcamping Storåsen

Storåsens byalag ansökte om stöd till projektet Naturcamping…

Näridrottsplats för ökad lokal utveckling

Kälarnebygdens Kooperativa Förening och projektet Näridrottsplats…
Pixabay.com

REKO Jämt

Hushållningssällskapet Jämtland och ansökan om stöd till…

Leet Kidz

Kompisbandet

Leader Mittland Plus har fattat beslut att ge mikrostöd till…

Ljunga United

Leader Mittland Plus har fattat beslut att ge stöd till ansökan…

Förstudie kring ett ökat antal besökande fiskare i Ljustorpsåns FVO

Ljustorpsåns FVO och projektet Förstudie kring ett ökat antal…
Cheer - Bild från Pixabay.com

Utveckling av Myggvallen

Fränsta idrottsklubb prioriterades av Leader Mittland Plus för…

Paraply miljöcertifiering övrig näring

Leader Mittland Plus har sökt projektstöd för projektet Miljöcertifiering…

Paraply produkter och tjänster

Leader Mittland Plus har beviljats projektstöd för projektet…
Lotten Rapp, projektledare

Glesbygdsidentitet

Lotten Rapp, projektledare sökte tillsammans med sin projektgrupp…

Pilgrimsleden S:t Olav

Ljungandalen Rest & Development AB sökte projektstöd till…
Erika Larsson

Fiskemuseum Lörudden

Löruddens hamnförening sökte projektstöd för sitt projektet…
Föreningen Galtströmståget (FGT)

Galtströms Jernväg 2019

Föreningen Galtströmståget ansökte om projektstöd för projektet…

Kompetenshöjning skogsägare

Birka folkhögskolas projekt Kompetenshöjning skogsägare fick…

Förstudie Team Game

Förstudieansökan för Team Game  prioriterades av den lokala…

Paraply Start-Smart-Hjälpen

Start-Smart-Hjälpen syftar till att bidra till nya lösningar…

Paraply Start-smart-hjälpen

Leader Mittland Plus prioriterade paraplyprojektet Start-smart-hjälpen.…

Folkets hus mitt i byn

Folkets Hus och Parker Södra Norrlands projekt Förstudie Folkets…

Turistboende Matfors

Samhällsbyggarna ek förening fick stöd från Leader Mittland…

Seniorboende Fränsta

Föreningen Kraftsamling Fränsta fick projektet Förstudie -…

Lokal förädling Ljustorp

Den lokala aktionsgruppen LAG i Leader Mittland Plus prioriterade…

Utveckling av Ånge Camping

Den lokala aktionsgruppen LAG i Leader Mittland Plus prioriterade…

Förstudie Gumsekullen

Förstudieprojektet Lokalt initierad utveckling av frilufts-…

Förstudie interaktiv tillgänglighetsguide

Timrå kommuns projekt Förstudie interaktiv tillgänglighetsguide…

Grönviksgården

/
Markus Wedins enskilda firma fick leaderprojektstöd till företag…

Projektet NordBin i Medelpad

Projektet NordBin i Medelpad prioriterades stöd genom Leader…

Färja – ett komplett besöksmål

Tynderö fiskareförening genomförde projektet ”Färja –…

Fördubbling av besöksantalet

MidAdventure AB fick sin ansökan om stöd till förstudien "Fördubbling…

Upprustning Bräcke centrum

Bräcke företagarförenings projekt "Upprustning Bräcke centrum" …

Projektet Nyspårat

Investera Mittsverige beviljades  leaderstöd till projektet…
Brattbytorpet affär

Brattbytorpet

Föreningen Revsundsbygdens Omnibus fick leaderstöd för utveckling…

Skatans kulturarv för besöksnäringen

Föreningen Tomtarna ansökte om stöd till projektet Skatans…
se pixabay.com.

Naturbussen – den mobila fritidsgården

Storöringens fiskeklubb och projektet Naturbussen - den mobila…

Förlängning Ljungandalsvägen

Destination Ljungandalen ekonomisk förening och projektet "Förlängning…

Kultur och hälsa

Förstudie Tynderöleden

Naturskyddsföreningen i Timrå beviljades stöd för att undersöka…

Hällesjö – djupkartor och mobilapp

Projektet Hällesjö djupkartor och mobilapp pågick 2017-2020…

Förstudie Stenhammaren

Folkets hus och parker Södra Norrland fick leaderstöd till…

Framtidscentrum Matfors industrihistoria

Matfors kultur och fritidsföreningar i samverkan fick leaderstöd…

Förstudie Äventyrspark pilgrim viking Stöde

Stöde företagarförening fick  leaderstöd till projektet…

Förstudie Tillväxt Alnö

Förstudiens syfte var att inventera, sortera och analysera vilka…

Förstudie Kustvägen 2.0

Förstudien skulle undersöka förutsättningar och behov för…

Ett färgstarkt Färja – ökad tillgänglighet till kust och hav i Timrå kommun

Tynderö fiskareförening  har fått leaderstöd till projektet…

Mikrofonder för social ekonomi Västernorrland

Coompanion Kooperativ utveckling Västernorrland har genomfört…

Förstudie turistisk samverkan kring Revsundssjön

Projektet skall verka för samverkan mellan näringsliv och föreningsliv…

Mobil samåkning Timrå

Timrå Bygderåd har beviljats leaderstöd till projektet Mobil…
www.logdo.se

Svartvikstorn i Myre trafikplats

Föreningen Svartviksdagarna har beviljats leaderstöd till projektet…

Kreativ Mötesplats Liden

Föreningen Indalsleden har genomfört ett förstudieprojekt…

Förstudie; Mountainbikeleder i Ljungandalen?

Projektet Förstudie Mountainbikeleder i Ljungandalen? genomfördes…

Förstudie inför paraplyprojekt integration

Leader Mittland Plus genomförde en förstudie inför paraplyprojekt…

Mikrostöd ur paraplyprojekt finansierade genom Jordbruksfonden

Getberget invitational

Leet Kidz