Beviljade projekt

Av Jordbruksverket beslutade projekt

Allteftersom projekt beslutas kommer de att publiceras här.

Young events 2 – drömbygd 2030

" Young events 2” är ett genomförandeprojekt och det är…

Ungas drömbygd 2030

”Ungas drömbygd 2030” är ett genomförandeprojekt och det…

Innovationsfabriken – en hållbar framtid

Projektet ” Innovationsfabriken”  Matforsfabriken har beviljats…

QR-koder, som laddas i mobilen och digitala skärmar till Svartviks kulturarv

Projektet ”QR-koder  och digitala skärma Svartviks kulturarv” …

Kustvägen – naturinfo

Projektet ” Kustvägen Naturinfo ”  Kustvägens ekonomisk…

Vandringslänkar Y:et till Ljustorp

Projektet ”Vandringslänkar Y:et till Ljustorp”  Naturskyddsföreningen…

Ljustorps nya Groddplats – En plats att gro och växa på

Projektet ” Ljustorps nya  groddplats" Ljustorps bygdegård…

Paraplyprojekt LEA

Paraply LEA, är ett genomförandeprojekt. LAG-ägt projekt i…

Aktiv 1-100

Projektet ” Aktiv 1-100”  och 173 event har beviljats projektstöd…

Ungas drömbygd

se Pixabay.com.

Naturcamping Storåsen

Storåsens byalag har ansökt om stöd till projektet Naturcamping…

Slutrapporterade projekt

Sammanfattningar av leaderområdets projekt som genomförts och slutrapporterats publiceras här.

PAF – produkt- och affärsutveckling inom fiske

”PAF- produkt och affärsutveckling” är ett samarbetsprojekt…

Förstudie vattenåtgärder i Tynderö

"Förstudie vattenåtgärder Tynderö" är ett genomförandeprojekt…

Hållbart fiske i Örnsköldsvik

Projektet ” Hållbart fiske i Örnsköldsvik”  Örnsköldsviks…

Regional ung kulturfestival

Projektet ” Regional Ung kulturfestival” och Södra Norrlands…

Metod att ta till vara fiskrens

Projektet (förstudien) " Metod att ta tillvara fiskrens” …

Miljöanpassa småskaliga fiskebåtar

Projektet (förstudien) " Miljöanpassa småskaliga fiskebåtar” …

APP för konsumtion av fisk

Projektet " App för fisk" som föreningen Störöringens Fiskeklubb…

Stödekortet

Projektet Stödekortet och föreningen Stöde företagarförening…

Ökad tillgängligheten till aktivt friluftsliv i fiskevårdsområdet vid Indalsälven

Projektet  "Ökad tillgänglighet till aktivt friluftsliv i…

Förstudie – infrastruktur och utveckling för yrkesfiskare i Juniskär

Projektet " Förstudie- infrastruktur och utveckling för yrkefiskare…

Ledcentrum Kälens bystuga

Projektet Ledcentrum Kälens bystuga som är en genomförande…

Gäddfabriker

Projektet Gäddfabriker, som bedrivs av Storöringens fiskeklubb…

Medelpads immateriella kulturarv

Projektet Medelpads immateriella kulturarv har beviljats projektstöd…

Levande musikscener på landsbygden

Folkets hus och parker Södra Norrland har beviljats stöd för…

Destinationsutveckling Bräcke

Projektet Destinationsutveckling Bräcke har prioriterats för…

Mötesplats Teaterverkstan

Projektet mötesplats Teaterverkstan har prioriterats för stöd.…

Gödselbrunnens röding

Projektet Gödselbrunnens röding har prioriterats för stöd…

Paraplyprojekt landbaserad fiskodling

Ett paraplyprojekt för landbaserad fiskodling har prioriterats…
Pixabay.com

Paraplyprojekt vattenbaserad matinnovation (Sjömat)

Paraplyprojektet vattenbaserad matinnovation har prioriterats…

Paraplyprojekt fiskevård

Ett paraplyprojekt för fiskevård har prioriterats för stöd.…

Diversifiering fiskeriverksamhet

Projektet Diversifiering fiskeriverksamhet har prioriterats för…

Paraplyprojekt akvaponi

Paraplyprojekt akvaponi har fått beslut om stöd. Projektet…
Pixabay

Omställningslots

Samhällsbyggarna ek för har ansökt om stöd till projektet…
(c) Peckas odlingar AB
se pixabay.com.

Från snår till spår

Projektet Från snår till spår prioriterades projektstöd 2019…
pixabay.com

Ånge camping – ställplatser

Projektet att utveckla Ånge camping del två är avslutat. Campingföreningen…
Se pixabay.com.

Förstudie LEAD

Coompanion Kooperativ utveckling och projektet Förstudie LEAD…
Se pixabay.com.

Förstudie morgonadagens föreningsliv

Hela Sverige ska leva Västernorrland och projektet Förstudie…

Näridrottsplats för ökad lokal utveckling

Kälarnebygdens Kooperativa Förening och projektet Näridrottsplats…
Pixabay.com

REKO Jämt

Hushållningssällskapet Jämtland och ansökan om stöd till…

Ökad direktförsäljning för mathantverkare

Föreningen Bondens egen marknad har fått beslut om stöd till…

Förstudie kring ett ökat antal besökande fiskare i Ljustorpsåns FVO

Ljustorpsåns FVO och projektet Förstudie kring ett ökat antal…
Cheer - Bild från Pixabay.com

Utveckling av Myggvallen

Fränsta idrottsklubb har av Leader Mittland Plus prioriterats…

Affärsringar i Matfors

Matfors företagarförening och projektet Affärsringar i Matfors…

Förstudie kring miljöanpassning av vattenkraft samt vandringshinder i biflöden till Ljustorpsån

/
Ljustorpsåns Fiskevårdsområde ansökan om projektstöd till…

Affärsutveckling Kurbits

Projektet Affärsutveckling Kurbits genom Näringslivsbolaget…

Paraply miljöcertifiering övrig näring

Leader Mittland Plus har sökt projektstöd för projektet Miljöcertifiering…

Paraply produkter och tjänster

Leader Mittland Plus har beviljats projektstöd för projektet…

Glesbygdsidentitet

Lotten Rapp, projektledare sökte tillsammans med sin projektgrupp…

Pilgrimsleden S:t Olav

Ljungandalen Rest & Development AB har sökt projektstöd…
Erika Larsson

Fiskemuseum Lörudden

Löruddens hamnförening sökte projektstöd för sitt projektet…
Föreningen Galtströmståget (FGT)

Galtströms Jernväg 2019

Föreningen Galtströmståget har ansökt om projektstöd för…
Pixabay.com

Serviceutveckling Bodsjöbygden

Bodsjö diverse ek för har ansökt om stöd till projektet Serviceutveckling…

Kompetenshöjning skogsägare

Birka folkhögskolas projekt Kompetenshöjning skogsägare har…

Förstudie Team Game

Förstudieansökan för Team Game  har prioriterats av den lokala…

Paraply Start-Smart-Hjälpen

Start-Smart-Hjälpen syftar till att bidra till nya lösningar…

Paraply Startgas

Leader Mittland Plus har starbeslut för paraplyprojektet Startgas.…

Paraply Start-smart-hjälpen

Leader Mittland Plus har prioriterat paraplyprojektet Start-smart-hjälpen.…

Folkets hus mitt i byn

Folkets Hus och Parker Södra Norrlands projekt Förstudie Folkets…

Turistboende Matfors

Samhällsbyggarna ek för har fått stöd från Leader Mittland…

Seniorboende Fränsta

Föreningen Kraftsamling Fränsta har fått projektet Förstudie…

Lokal förädling Ljustorp

Den lokala aktionsgruppen LAG i Leader Mittland Plus har prioriterat…

Utveckling av Ånge Camping

Den lokala aktionsgruppen LAG i Leader Mittland Plus prioriterade…

Förstudie Gumsekullen

Förstudieprojektet Lokalt initierad utveckling av frilufts-…
Pixabay.com

Lokala favoriter – ehandelsplattform

Projektet Lokala favoriter e-handelsplattform har prioriterats…

Förstudie interaktiv tillgänglighetsguide

Timrå kommuns projekt Förstudie interaktiv tillgänglighetsguide…

Grönviksgården

/
Markus Wedins enskilda firma får leaderprojektstöd till företag…

Förstudie Lögdö Bruk – historia och framtid

Lögdö bruks intresseförening och projektet Förstudie Lögdö…

Projektet NordBin i Medelpad

Projektet NordBin i Medelpad har prioriterats för stöd genom…

Färja – ett komplett besöksmål

Tynderö fiskareförening genomförde projektet ”Färja –…

Förstudie Hembygdsgårdar i Medelpad

Medelpads hembygdsförbund har beviljats leaderstöd för förstudieprojektet…

Fördubbling av besöksantalet

MidAdventure AB har fått sin ansökan om stöd till förstudien…

Upprustning Bräcke centrum

Bräcke företagarförenings projekt "Upprustning Bräcke centrum" …

Förstudie socialt företag Kusten

Folkets hus och parker södra Norrland har prioriterats för…

Projektet Nyspårat

Investera Mittsverige har beviljats leaderstöd till projektet…
Brattbytorpet affär

Brattbytorpet

Föreningen Revsundsbygdens Omnibus fick leaderstöd för utveckling…

Skatans kulturarv för besöksnäringen

Föreningen Tomtarna ansökte om stöd till projektet Skatans…
se pixabay.com.

Naturbussen – den mobila fritidsgården

Storöringens fiskeklubb och projektet Naturbussen - den mobila…

Förlängning Ljungandalsvägen

Destination Ljungandalen ekonomisk förening och projektet "Förlängning…

Kustfiskarelyftet

Nordanstigs kommun och samarbetsprojektet Kustfiskarelyftet har…

Kultur och hälsa

Fiskodling Ramsjö

Firma Tord Nylén har lämnat in ansökan om medel till en förstudie…

Samarbetsprojekt säl och skarv

Leader  Mittland Plus tillsammans med Västernorrlands kustfiskare…

Förstudie Tynderöleden

Naturskyddsföreningen i Timrå har beviljats stöd för att undersöka…

Hällesjö – djupkartor och mobilapp

Projektet Hällesjö djupkartor och mobilapp pågick 2017-2020…

Förstudie Stenhammaren

Folkets hus och parker Södra Norrland har fått leaderstöd…

Matfors framtidscentrum – socialt företagande

Föreningssamverkan i Matfors har fått Leaderstöd till projektet…

Framtidscentrum Matfors industrihistoria

Matfors kultur och fritidsföreningar i samverkan har fått leaderstöd…

Förvaltning av lax och öring i Moälven

Projektets syfte är att återetablera och på sikt upprätthålla…

Förstudie Äventyrspark pilgrim viking Stöde

Stöde företagarförening har fått leaderstöd till projektet…

Förstudie Tillväxt Alnö

Förstudiens syfte är att inventera, sortera och analysera vilka…

Förstudie Kustvägen 2.0

Förstudien ska undersöka förutsättningar och behov för att…

Ett färgstarkt Färja – ökad tillgänglighet till kust och hav i Timrå kommun

Tynderö fiskareförening  har fått leaderstöd till projektet…

Mikrofonder för social ekonomi Västernorrland

Coompanion Kooperativ utveckling Västernorrland har genomfört…

Förstudie turistisk samverkan kring Revsundssjön

Projektet skall verka för samverkan mellan näringsliv och föreningsliv…

Mobil samåkning Timrå

Timrå Bygderåd har beviljats leaderstöd till projektet Mobil…
www.logdo.se

Svartvikstorn i Myre trafikplats

Föreningen Svartviksdagarna har beviljats leaderstöd till projektet…

Kreativ Mötesplats Liden

Föreningen Indalsleden har genomfört ett förstudieprojekt…

Förstudie; Mountainbikeleder i Ljungandalen?

Projektet Förstudie Mountainbikeleder i Ljungandalen? genomfördes…

Förstudie inför paraplyprojekt integration

Leader Mittland Plus har genomfört en förstudie inför paraplyprojekt…

Förstudie lokala favoriter

Timrå Bygderåd har beviljades leaderstöd till förstudien…

Projekt som handläggs

Av LAG prioriterade projekt

Den lokala aktionsgruppen har prioriterat ytterligare projekt som ligger för sluthandläggning hos Leaderkansliet eller i kö för beslut hos Jordbruksverket. Handläggningstiden från klarmarkering i IT-systemet till dess Jordbruksverkets beslut är fattat är i snitt 90 dagar men kan variera.

Prioriterade men inte beslutade av Jordbruksverket är de projekt som presenteras nedan.

Föregående period

Söker du projekt från den tidigare programperioden? I så fall kan du hitta dem i Jordbruksverkets databas. Följ länken så kommer du direkt till databasen.

Reserverade medel i respektive fond

Landsbygdsfonden

Av de medel Leader Mittland Plus har att tillgå ur Landsbygdsfonden finns i maj 2019 2,6 miljoner kvar att fördela.

Socialfonden

Av föreningens stöd att fördela till projekt med fokus på individers utveckling finns cirka 760 tkr att tillgå i maj 2019.

Regionalfonden

Av de medel Leader Mittland Plus har att tillgå ur Regionalfonden finns i maj 2019 cirka 700 tkr kvar att fördela.

Havs- och fiskerifonden

Fem projekt har beviljats stöd ur Havs- och fiskerifonden.

Kvar att fördela är 4,4 mkr.